Ibrahim Zikrija iz Užica, komentator Sulejman Čelebijina djela Vesilet en-Nedžat

Autor(i)

Sažetak

Ovaj rad ima za cilj da malo više osvijetli ličnost Ibrahima Zikrije iz Užica kao pjesnika i naučnika (rođen u Užicu 1795. godine, umro 1854. ili 1867. godine). Ovo bi trebalo da bude novi doprinos boljem razumijevanju figure i to još nije dovoljno proučeno.

Naime, u Orijentalnom institutu u Sarajevu nalaze se tri rukopisne kopije komentara Ibrahima Zikrije o radu Sulaymana Čelebije »Vesiletu'-nedžat (Vasilat an-nagat), poznatog pod imenom» Mevlud «. Sročena je početkom 15. vijeka (1409). Koliko znamo, do sada je ovu pjesmu komentarisao samo Ibrahim Zikrija Užičanin, što daje posebnu vrijednost komentaru i komentatoru, Ibrahimu Zikriji.
Zapravo, do sada smog a poznavali samo kao pjesnika, ovaj komentar nam omogućava da ga prepoznamo kao veoma učenog čovjeka, dobro upoznatog sa granama islamske nauke (Kur'ana, Sunneta, Fikha, tesavufa itd. .). Činjenica da je on prvi i najverovatnije jedini komentator pjesme Sulaymana Čelebije je dovoljno da mu pridamo pažnju.

##submission.downloads##

Objavljeno

1985-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci