Čija je pjesma "Ti besposlen nemoj bit hodat"?

Autor(i)

  • Jasna Šamić

Sažetak

Brojni istraživači alhamijado literature i drugi koji su pripisivali pjesmu »Ti besposlen nemoj hodat bit « šejhu Hasanu Kaimiji ili navode je kao svoj rad, iako je autor bio Abdul Vehab Ilhamija, što je dokazao M. Hadžijahić 1935. godine. ispravi taj pogrešan zaključak cilj je autora ovog rada, na osnovu poređenja i historijskih činjenica pomenutih u pjesmi, dokazuje da je autor pjesme Ilhamija, a ne Hasan Kaimija.

##submission.downloads##

Objavljeno

1985-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci