Rukopisi poezije Hasana Kaimi Babe

Autor(i)

Sažetak

Kaimi Baba, bosanski pjesnik i sufija iz 17. vijeka poznat je po velikom broju transkripta njegovih dela. Kaimija je autor dve alhamiado pjesme i dve kolekcije poezije na turskom jeziku koje se mogu nazvati Divan I i Divan II, Varidat. To je bila druga kolekcija, Varidat, koja ga je čuvala. Teme pjesama su politički događaji i borba sa Austrijom i Venecijom na zapadnoj granici Osmanskog carstva.


Oko sto rukopisa Kaimijevih radova držano je u brojnim bibliotekama Evrope i Bliskog Istoka. Međutim, daleko od toga da je to ukupan broj jer su mnoga njegova djela u privatnom vlasništvu i nisu registrovana. Ipak, oni nam daju značajne podatke o životu i radu ovog pjesnika. Umro je u Zvorniku 1103 / 1691-2.

##submission.downloads##

Objavljeno

1985-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci