Dubrovačke i mletačke pripreme pred razgraničenje 1699. godine

Autor(i)

Sažetak

Osmansko carstvo sa jedne strane i Austrija u savezu sa  Venecijom, s druge strane su bili zasićeni uzajamnim ratom u trajanju od petnaest godina (1683-1699) i nastojali su da potpišu mir i uspostave čvrste granice. Dubrovačka republika, kao i neke druge evropske zemlje poput Engleske, takođe su bile zainteresovane za ovaj mir. Svaka od stranaka pokušala je da dođe do najboljih uslova. Osmansko carstvo je željelo zadržati što više okupiranih teritorija, a Austrija da proširi svoje granice, Venecija je imala za cilj nove teritorije i Dubrovačka republika da održi prioritet u trgovini s susjednim zemljama.


Svi su želeli da imaju što je moguće bezbjednije granice. Zbog toga su sve strane pokušale da dobiju informacije o političkoj situaciji u zaraćenim zemljama i pošalju svoje špijune na teritorije koje su trebale da budu predmet budućih pregovora, te  da prikupe što više podataka o cjelokupnoj situaciji, o preferencama stanovništva itd. i pošalju ih svojim vladama. Tajni agenti su takođe regrutovani iz zemalja o kojima je trebalo pregovarati. Ovaj rad se bavi detaljno ovom temom na osnovu arhiva, materijala i odgovarajuće literature.

##submission.downloads##

Objavljeno

1985-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci