Bosanski tvrđavski čuvari – mustahfizi

Autor(i)

  • Azra Gadžo Kasumović

Ključne riječi:

bosanski mustahfizi, spahije mustahfizi-timarnici, zemljišne transakcije, ovjera tapunama, azapi, promjena službe, berat

Sažetak

U radu se donose opći podaci o bosanskim mustahfizima, a potom i azapima kao najbrojnijim mjesnim čuvarima i posadnicima bosanskih tvrđava. Potom se istražuje pojavljivanje termina mustahfiz u osmanskim kanunnamama, te analiziraju podaci o spomenu mustahfiza u Bosni koji su prezentirani na osnovu najstarijih popisnih deftera i sidžilskih registracija. U vezi sa azapima koji su prvobitno predstavljali lahke pješadijske snage u osvajanju novih prostora i tvrđava donose se, kao konkretan primjer na osnovu pojedinačnih dokumenata, zanimljivi podaci koji ne govore samo o uobičajenom premještanju iz tvrđave u tvrđavu nego, prije svega, govore o promjeni službe azapa u stalne mjesne tvrđavske čuvare 1662. godine, te je njima tom prilikom dodijeljen i novi berat na ime mustahfiza. O mustahfizima se govori prvo kao o općem terminu dok je osnovni cilj rada predstaviti diferenciranje pojma mustahfiz kao službe stalnih tvrđavskih čuvara, tj. mustahfiza-timarnika, te ukazati na specifičnost njihove službe. U tom smislu kao tipičan primjer navedeni su i dokumenti iz zbirke ljubuške porodice Ćerimovića koji su više od jednog stoljeća obavljali službu mustahfiza-timarnika u tvrđavi Ljubuški, a u čijoj zbirci se čuvao i berat azapa Abdulkerima, datiran 1716. godine. Prezentiranim dokumentima, a posebno sidžilskom registracijom iz 1556-57. godine, te tapunamama sa potpisima mustahfiza-timarnika datiranim 1794. i 1803. godine, želi se pokazati da su mustahfizi-timarnici imali drugačije kompetencije u odnosu na mustahfize-ulufedžije i druge tvrđavske posadnike.

##submission.downloads##

Objavljeno

2018-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci