Rukopisi Karabašijevog tedžvida u Bosni i Hercegovini

Autor(i)

  • Abdul-Aziz Drkić
  • Hamza Lavić

Ključne riječi:

Tedžvid, Abdurrahman Karabaši, kiraet, orijentalno-islamski rukopisi

Sažetak

U fokusu rada je djelo iz oblasti tedžvida pod nazivom Tağwīd-i Qarabāš, koje je stoljećima korišteno kao udžbenik iz kiraeta širom Osmanskoga Carstva, pa tako i na prostoru Bosne i Hercegovine. Doneseni su podaci o mogućim autorima ovoga djela, izvršena usporedba definicija tedžvidskih pravila sa klasičnim djelima iz oblasti kiraeta, te analiza utjecaja ovoga djela na nastanak tedžvida na bosanskom jeziku. Pregledom kataloga rukopisnih zbirki u Bosni i Hercegovini ustanovljeno je više rukopisnih primjeraka Karabašijevog tedžvida, te je naznačena njihova hronološka i lokalna struktura.

##submission.downloads##

Objavljeno

2018-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci