O kulturnoj historiji Sudijevih komentara Sadijeva Đulistana i Bustana

Autor(i)

  • Dragica Živkova

Ključne riječi:

kulturna historija, komentari, klasična književnost, perzijski jezik, Đulistan, Bustan

Sažetak

Opsežne informacije za književni opus Ahmeda Sudija (XVI stoljeće) sadrži monografija autora Namira Karahalilovića i Munira Drkića, izdanje Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Riječ je o studiji u kojoj je čitaocu predstavljeno životno djelo i značenje Sudija kao komentatora, koji je predstavio remek-djela perzijske klasične književnosti poznate širom Osmanskog Carstva, ali kasnije i na svjetskom nivou. Naročito inspirišu njegovi komentari Sadijevih djela Ɖulistan i Bustan i Hafizovog Divana, najznačajnija i najeksponiranija djela sa isključivo sadržajnim porukama, u čijoj analizi je posmatrano više segmenata kao što su pisanje i izgovor, fonetika, morfologija, stilistika i metrika, semantika i kulturno-historijski nivo. Naša studija se zasniva baš na kulturno-historijskom planu, jer u komentarima o Ɖulistanu i Bustanu se spominju značajne perzijske i druge historijski najutjecajnije ličnosti i vladari (ahemendijski kralj Darije, Aleksandar Makedonski i dr.), legendarno- mitološke ličnosti, epski junaci, ličnosti iz islamske sufijske tradicije, pjesništva i sl. Izuzetno vrijedni i argumentovani su komentari iz historije islama, naprimjer na početku Bustana navodi se da je pozitivno počinjanje svakog posla u ime Boga i traženje Njegove pomoći, kao i podaci iz životopisa poslanika Muhammeda. Interesantno je da njegovi komentari sadrže opsežna objašnjenja o ličnostima, gradovima i zemljama, lična sjećanja i impresije sa putovanja, svjedočanstva da je bio upućen u različite naučne discipline, kao i u različite sfere čovjekovog svakodnevnog djelovanja.

##submission.downloads##

Objavljeno

2018-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci