Aš-Šawkānījev pristup qirāʼātima u tefsiru Fatḥ al-qadīr

Autor(i)

  • Dževad Šošić

DOI:

https://doi.org/10.51719/25663267.2021.28.42.5

Ključne riječi:

aš-Šawkānī, Fatḥ al-qadīr, qirāʼāt, tefsir, tedžvid

Sažetak

Među kurʼanskim naukama koje opslužuju razumijevanje i tumačenje kurʼanskog teksta nauka o qirāʼātima zauzima izrazito mjesto. Teško je naći analitički tefsir Kurʼana a da njegov autor ne koristi qirāʼāte (kurʼanska čitanja) u svrhu rasvjetljavanja jezičkog, semantičkog ili pravnog aspekta određenih kurʼanskih riječi, sintagmi ili rečenica. Jedan od mufessira koji se u svojim komentarima permanentno oslanjao na qirāʼatske predaje je imam aš-Šawkānī (1173–1229. h. g.). U njegovom djelu Fatḥ al-qadīr al-ǧāmiʻ bayna fannay ar-riwāya wa ad-dirāya min ʻilm at-tafsīr uvršteni su brojni citati autentičnih i neautentičnih qirāʼāta. Ovaj rad ima za cilj da analizira metodološki pristup qirāʼatima u spomenutom djelu te da kroz odgovarajuće egzemplare prezentira načine upotrebe qirāʼāta u tefsirske svrhe.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-02-22

Broj časopisa

Rubrika

Članci