Anglo-muhamedansko pravo u Britanskoj Indiji: historijskopravni aspekt

Autor(i)

DOI:

https://doi.org/10.51719/25663267.2021.28.42.57

Ključne riječi:

Šerijatsko pravo, anglo-muhamedansko pravo, Mogulsko Carstvo, Istočnoindijska kompanija, Britanska Indija

Sažetak

U svom razvoju šerijatsko pravo je, poput drugih pravnih sistema, prolazilo periode uspona i stagnacije. Ovi procesi su bili usko povezani s razvojem društva i države, njihovih uspona i padova. Iako je počivalo na univerzalnim islamskim principima koji su predstavljali njegov temelj, zgrada šerijatskog prava je zidana različitim elementima interpretativnog karaktera iz primarnih i sekundarnih izvora. Šerijatsko pravo nije djelovalo izolovano od drugih pravnih sistema s kojima se susretalo, dodirivalo i sarađivalo. Ovaj rad ima za cilj da ukaže na pojavu jednog hibridnog, mješovitog pravnog sistema, koji je nastao saradnjom dvaju različitih prava na prostoru današnje Indije pod upravom Britanskog Radža (British Raj). Anglo-muhamedansko pravo se razvijalo na dva temelja: a) na pojedinačnim šerijatskim propisima porodičnog i imovinskog prava i b) na principima common law pravnog sistema pravde, pravičnosti i dobre savjesti.

##submission.downloads##

Objavljeno

2021-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci